^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Odznaki dla zasłużonych honorowych dawców krwi

Kto może otrzymać odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ?

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”” odznaczenie może otrzymać honorowy dawca krwi, który w dowolnym okresie czasu oddał odpowiednią ilość krwi lub jej składników.

Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za 5/6 litrów (dawniej III stopnia) przysługuje:

 • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
 • mężczyźnie, który oddała w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

 

 

Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za 10/12 litrów (dawniej II stopnia) przysługuje:

 • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
 • mężczyźnie, który oddała w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

 

 

Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za 15/18 litrów (dawniej I stopnia) przysługuje:

 • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
 • mężczyźnie, który oddała w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

 

 

Nadanie odznaki „ZHDK”.

Ewidencję nadanych odznak honorowych „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” prowadzi Polski Czerwony Krzyż. To właśnie PCK jest podmiotem, który nadaje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” i odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Takie uprawnienie zostało przyznane PCK w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Wydatki związane z nadaniem odznaki, o której mowa w ustawie, pokrywane są z budżetu państwa. Odznakę ZHDK nadaje się na pisemny wniosek jednostek organizacyjnych Polskiego Czerwonego Krzyża, stowarzyszeń i klubów zrzeszających honorowych dawców krwi oraz jednostek organizacyjnych publicznej służy krwi.

 

Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" jest nadawana zasłużonym honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

 

 

Odznaka Honorowa PCK

Odznakę Honorową mogą otrzymać:

 1. osoby będące członkami Stowarzyszenia, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i konkretnymi osiągnięciami,
 2. jednostki PCK i zbiorowości społeczne będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia, które wniosły szczególny wkład w popieranie i rozwój jego działalności,
 3. inne osoby, a także organizacje i instytucje, czynnie współpracujące z PCK lub wspomagające jego działalność,
 4. organizacje zagraniczne Czerwonego Krzyża i ich działacze, a także inne organizacje i instytucje międzynarodowe oraz ich członkowie, którzy realizując czerwonokrzyskie ideały zasługują na szczególne uznanie ze strony PCK.

 

 

Kryształowe Serce

 

 

Ustanowione dnia 27 listopada 1986 r.uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PCK jako najwyższe odznaczenie organizacyjne. Kryształowe serce przyznaje Kapituła. Wyróżnienie „Kryształowe Serce” (w formie stylizowanego serca) może być przyznane za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Mogą je otrzymać osoby fizyczne, które:

 • prowadzą systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK i posiadają:
  – krwiodawcy odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia lub równoważną z jej odznakę ZHDK w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2006 r i 15 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK
  – pozostali działacze 25 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK
 • w sposób konkretny przyczyniły się do realizacji zadań czerwonokrzyskich a w szczególności do rozwoju honorowego krwiodawstwa.

 

Podstawa prawna: Zasady nadawania wyróżnienia „Kryształowe Serce”
Pokrywanie kosztów wyróżnienia „Kryształowe Serce”
Wniosek o nadanie wyróżnienia „Kryształowe Serce”

 

 

Krzyż Zasługi (Brązowy, Srebrny, Złoty)

Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi ‚dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za: wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Brązowy Krzyż Zasługi

 

Srebrny Krzyż Zasługi

Złoty Krzyż Zasługi

Copyright 2020  Witryna pasjonatów przygody z motocyklem