^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Kto nie może oddać krwi

Zabieg pobrania krwi lub jej składników musi być bezpieczny dla dawcy a przetoczenie uzyskanej krwi lub jej składników bezpieczne dla biorcy. 

Z wymienionych powyżej przyczyn istnieją sytuacje kiedy dawca (kandydat na dawcę) nie może oddawać krwi ani jej składników i zostaje zdyskwalifikowany na stałe lub czasowo.

Czas trwania dyskwalifikacji jest uzależniony od jej przyczyny.


Pamiętaj !

Nie oddawaj krwi, jeżeli przez ryzykowne kontakty lub zachowania, naraziłeś się na niebezpieczeństwo.

Pomimo wprowadzenia najnowszych testów wykrywających wirusy ciągle istnieje jeszcze ryzyko, że w początkowej fazie zakażenia ilość wirusa jest tak niewielka, że wyniki wirusologiczne jeszcze go nie wykryją a pobrana w tym okresie krew zarazi drugiego człowieka.

Ryzyko stwarzają:

1. Wcześniej lub aktualnie stosowane narkotyki w postaci zastrzyków.
2. Kontakty seksualne z osobami stosującymi narkotyki w postaci zastrzyków.
3. Kontakty seksualne z wieloma partnerami/partnerkami.
4. Kontakty seksualne z partnerem/partnerką, których znasz od niedawna.
5. Kontakty seksualne w celu zarobkowym.
6. Kontakty seksualne z osobami, u których testy w kierunku AIDS, kiły lub żółtaczki zakaźnej B lub C wypadły dodatnio.


Nie można oddawać krwi czasowo:

 Po przebyciu chorób zakaźnych, takich jak:

 • grypa, infekcje grypopodobne, gorączka powyżej 38ºC: 2 tygodnie po ustąpieniu objawów
 • mononukleoza zakaźna: 6 miesięcy od czasu wyzdrowienia,
 • toksoplazmoza: 6 miesięcy od daty wyleczenia,
 • rzeżączka: 12 miesięcy od zakończenia leczenia,
 • gruźlica: 2 lata od daty potwierdzonego wyleczenia,
 • bruceloza i gorączka Q: 2 lata od potwierdzenia wyleczenia,
 • gorączka reumatyczna: 2 lata od ustąpienia objawów, jeżeli nie nastąpiła przewlekła choroba serca,
 • zapalenie szpiku: 2 lata od potwierdzonego wyleczenia,

 po szczepieniu, w zależności od rodzaju szczepionki czas dyskwalifikacji wynosi:

 • 48 godzin od szczepienia przeciw: cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, wściekliźnie, kleszczowemu zapaleniu mózgu, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
 • 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej,
 • 1 tydzień od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (bez kontaktu z chorobą)
 • 3 miesiące po biernym uodpornieniu surowicami odzwierzęcymi,
 • 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG (gruźlica), odrze, różyczce, śwince, żółtej febrze

 przez 6 miesięcy po narażeniu na niebezpieczeństwo zarażenia chorobami przenoszonymi przez krew, np. po:

 • badaniu endoskopowym przy użyciu fiberoendoskopu, (np. gastroskopia, kolonoskopia, artroskopia).
 • kontakcie z obcą krwią (kontakt śluzówki z krwią, ukłucie igłą)
 • przetoczeniu składników krwi,
 • przeszczepie ludzkich komórek lub tkanek,
 • dużym zabiegu chirurgicznym,
 • tatuażu lub przekłuciu części ciała,
 • akupunkturze, chyba że została wykonana przez wykwalifikowanego lekarza przy użyciu jałowych i jednorazowych igieł,
 • narażeniu na ryzyko z powodu bliskiego kontaktu w warunkach domowych z chorymi na wirusowe zapalenie wątroby

 po powrocie z:

 • krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (np. Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia) - 6 miesięcy od powrotu,
 • krajów, w których endemicznie występują choroby tropikalne - 6 miesięcy od powrotu
 • terenu, gdzie występują przypadki przeniesienia Wirusa zachodniego Nilu (WNV) na ludzi - 28 dni, w celu zapoznania się z aktualną sytuacją epidemiologiczną zapraszamy na stronę ECDC ,
 • z rejonów, gdzie endemicznie występuje malaria (jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby) - 12 miesięcy od powrotu,

 podczas przyjmowania leków

 • okres dyskwalifikacji jest różny w zależności od choroby i rodzaju przyjmowanych leków,
 • w przypadku zażywania aspiryny lub innych leków zawierających kwas acetylosalicylowy, krew można oddać po upływie 3 dni od ostatniego zażycia,
 • brak dyskwalifikacji jest w przypadku przyjmowania: witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy.

 Inne

 • 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych
 • okres miesiączkowania i do 3-ech dni po zakończeniu
 • ciąża i okres karmienia piersią oraz 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży.
 • cały okres pobytu w zakładzie karnym i 6 miesięcy po jego opuszczeniu
 • kontakt z chorobami zakaźnymi - na czas równy inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie).

Na stałe dyskwalifikują dawcę:

 choroby zakaźne:

 • żółtaczka zakaźna (WZW B, WZWC ), a także przebycie w przeszłości żółtaczki o niejasnej przyczynie,
 • HTLV, malaria, babeszjoza, leiszmanioza, gorączka Chagasa (Trypanosoma cruzi), ozena, promienica, tularemia, Kala Azar (leiszmanioza trzewna), przewlekła postać gorączki Q.
 • Osoby,  które w dowolnym okresie życia nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy zamieszkiwały na terenach endemicznego występowania malarii u których nie wykonano badań w kierunku malarii.
 • kiła

 aktywne, przewlekłe lub nawracające choroby:

 • układu krążenia, np.: wady serca, niewydolność krążenia, choroba wieńcowa, znacznego stopnia miażdżyca, stan po zawale mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca)
 • układu nerwowego np. padaczka, choroby psychiczne, stan po udarze mózgu
 • układu pokarmowego
 • układu oddechowego, np. astma
 • układu moczowo-płciowego i nerek
 • układu immunologicznego
 • układu endokrynnego, Np.: cukrzyca, choroby tarczycy choroby metaboliczne
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego
 • choroby skóry np. łuszczyca, sclerodermia
 • choroby układowe np. kolagenozy
 • nowotwory złośliwe

 nosiciele wirusa HIV oraz chorzy na AIDS

 osoby należące do grupy wysokiego ryzyka zakażenia się wirusem HIV (np. narkomani, osoby uprawiające prostytucję)

 alkoholicy i lekomani

 stosowanie leków domięśniowo lub dożylnie nie przepisanych przez lekarza

 choroba Creutzfelda – Jakoba

 osoby u których wykonano w przeszłości przeszczep rogówki lub opony twardej albo były leczone preparatami uzyskanych z ludzkich przysadek

 osoby, które przebywały w okresie od 01.01.1980r do 31.12.1996r dłużej niż 6 miesięcy w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii

 przetoczenie krwi lub jej składników na terenie Wielkiej Brytanii, Francji lub Irlandii po 01.01.1980

 zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnychCopyright 2020  Witryna pasjonatów przygody z motocyklem